KONZALTING, PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA
eProjekt plus d.o.o.
Sopnička 9a, 10 040 Zagreb
Ured: Rudolfa Kolaka 8, 10 040 Zagreb
ISO 9001

Ukratko o eProjektu

je sustav koji pokriva gotovo sve organizacijsko-informatizacijske potrebe poduzeća, dijela većeg poduzeća ili razvojnog tima na određenom projektu.

AKTUALNO: Dvojno iskazivanje cijena, prelaz na EUR

Komercijalni dokumenti koji se odnose na prelazno razdoblje, automatski prikazuju iznose u HRK i EUR.

AKTUALNO: Rad od kuće, iz ureda, od bilo kuda

Upravljanje poslovima, izrada dokumenata, praćenje realizacije. Sa eProjektom je sve puno jednostavnije!

AKTUALNO: eRačun

eRačun je obvezan u postupcima javne nabave od 01.07.2019. Pojednostavljeno, ako radite sa obveznicima javne nabave, od 01.07.2019. ćete im morati slati eRačune umjesto papirnatih. Najnovija verzija eProjekta podržava generiranje (XML), izliste, import i slanje eRačuna.

Osim uobičajenih poslovnih dokumenata, podržana je izrada i održavanje svih dokumenata sustava kvalitete prema zahtjevima ISO 9001:2008 norme. Razvijeno u suradnji sa FILIKON d.o.o.

nije računovodstveni program, on upravo ima ono što većina poduzetnika treba, a većina postojećih poslovnih aplikacija nema. Možda je najbolji opis dao jedan od naših klijenata, rekavši:

To je sve što trebam i PM i ERP i CRM i SAP

Pored već ugrađenih mogućnosti, moguće su i prilagodbe u bilo kojem opsegu prema vašim potrebama.

ISKUSTVO KOJE TRAŽITE, KVALITETA KOJU TREBATE

Pozovite nas na prezentaciju i na vašem konkretnom primjeru ćemo vam pokazati jednostavnost i snagu eProjekta.

Shematski prikaz sustava

Shematski prikaz sustava eProjekt

Primjer konfiguracije

Primjer konfiguracije

Programski koncept

Programski koncept

Pitanja i odgovori

Da li se program može prilagoditi našim potrebama (program po mjeri)?

DA, eProjekt nije 'konfekcijski' program..
Kupnjom programa dobivate većinu uobičajenih modula za vođenje poslovanja.
Međutim ukoliko postoji potreba za dodatnim korisničkim modulima, specifičnim za vaše poslovanje to se lako dogradi.
Korisnički dokumenti se uklapaju u postojeću logiku, vezuju na projekte, partnere itd. a sadrže podatke i funkcionalnosti koje su vama potrebne.
Slikovito rečeno kupite traktor sa sto priključaka a po potrebi se izradi novi priključak za vaše specifične zahtjeve.

Primjer problema, u naš radni nalog trebamo unijeti podatke koje nijedan poslovni sustav nema.
(svi imaju gomilu podataka koji nama ne trebaju, a ono što nama treba nemaju)
Kako rješavate takav slučaj?

Jednostavno, napravimo korisnički dokument koji sadrži samo one podatke koji vama trebaju.
Takav dokument se uklopi kao 'lego kocka' u ostale standardne dokumente sustava.

Da li kroz mogu voditi evidencije o radu djelatnika u pogonu ili terenu?

DA, i to vrlo brzo i jednostavno. Djelatnik uzme nalog i skenira 2D barkod, kada ide na drugi posao uzme drugi i skenira, i to je sve što djelatnik u pogonu treba napraviti.
Sustav na temelju podataka, u barkodu upiše vrijeme, projekt, naziv zadatka itd.

Zašto bi kroz vođenje projekata profunkcioniralo, a kroz druge programe ne?

Zbog drugačije postavljenog koncepta. Ako kroz eProjekt radite dokumente, koje i tako morate raditi: dopise, ponude, ugovore, račune, putne naloge, evidencije o radu i sl., dodatni angažman za dobro vođenje projekta je minimalan.
Kroz druge programe je to stalno i neažurno prepisivanje iz jednih programa u neke druge i onda to vremenom odumre. eProjekt je i CRM sustav koji povezuje sve radnje vezane uz kupca što rezultira boljom prodajnom efikasnošću.

Možemo li isprobati vaš program?

Naravno, rado ćemo vam prezentirati mogućnosti programa, bilo kod vas ili preko Interneta.
Po potrebi, pripremiti ćemo Vam i DEMO podatke prema vašim specifičnim potrebama.

Kako je nastao vaš program?

Naše se poduzeće od osnutka bavi projektiranjem i razvojem specijaliziranog softvera za najsloženije inženjerske proračune (elektromagnetske toplinske, ventilacijske i slično).

U praksi smo se stalno susretali s problemom nepostojanja programa općeg tipa koji bi kvalitetno pokrio uobičajene potrebe dobro informatiziranog poduzeća i ujedno bio infrastruktura za ostale programe.

Stoga smo odlučili, zajedno s našim vanjskim suradnicima, razviti takav program.

Napravili smo istraživanje tržišta i procjenu tržišnog potencijala takvog programa.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA CILJANOG TRŽIšTA

Naše istraživanje ciljanog tržišta bi se moglo ukratko prezentirati na slijedeći način: ciljano tržište su mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Profil tipičnog ciljanog poduzeća:

 • malo ili srednje poduzeće sa jednom ili više podružnica
 • imaju solidan hardver (računala, mrežu, ADSL)
 • imaju uobičajeni uredski softver na Windows platformi - (Word, Excel, i sl.), programe za crtanje npr. AutoCad i nešto usko specijalističkih programa za razne inženjerske proračune, te neki knjigovodstveni pogram kojim se služi knjigovođa

Kako sada rade:

 • većinu poslovnih dokumenata (ponude, ugovore, račune...) rade u Wordu, projektnu dokumentaciju rade u AutoCadu, Excelu, Wordu, nešto u ostalim programima
 • dokumente spremaju na centralno računalo u direktorije imenovane po vrsti dokumenata
 • praćenje troškova je svedeno na 'osjećaj' i šture knjigovođine podatke (ti podaci kasne, frizirani su za poreznu, ukratko ne odražavaju pravu sliku)

Što ih muči (tipični problemi):

A) Upravljanje dokumentima i podacima

 • gube dokumente, nemaju jednostavnu i brzu pretragu ( npr. istom kupcu za isti projekt naprave totalno različite ponude)
 • nemaju kvalitetan centralni sustav obrojavanja, promjena, arhiviranja itd.
 • često koriste stare dokumente/predloške (npr. pošalju račun sa krivom adresom ili brojem poslovnog računa)
 • važni podaci o projektima, kupcima, resursima itd. su raštrkani po raznim datotekama, nisu sistematizirani, dupliraju se, ne održavaju se, teško se pronalaze, filtriraju i analiziraju
 • podaci u različitim dokumentima se teško razmjenjuju (npr. napravi se eksport troškovnika iz Excela u AutoCad ali se mora puno ručno dorađivati)
 • razmjena dokumenata putem e-maila relativno dobro funkcionira ali nije dovoljno dokumentirana, centralizirana i zaštićena
 • nema razmjene i dostupnost podataka preko Interneta
 • dokumenti vanjskog porijekla se čuvaju u papirnatom obliku pa se teško dohvaćaju, pretražuju i dijele (npr. ulazni računi, fax dokumenti itd.)

B) Upravljanje resursima

 • znanje/iskustvo ljudi se ne pohranjuje (nemaju 'bazu znanja' i često rješavaju već riješene probleme ili ponavljaju pogreške)
 • ne znaju koliko ljudi rade i na kojim projektima
 • ne znaju koliko materijala majstori i kooperanti utroše na pojedine projekte
 • planiranje ide jako teško (nešto su malo pokušali u MS Projectu ali je komplicirano i nedovoljno centralizirano)

Što misle o daljnjoj informatizaciji poslovanja (tipičan dialog):

 • dok smo bili manji dosta toga smo držali u glavi, papirićima i sl., sada smo svjesni da nam Word, Excel, AutoCad, više nisu dovoljnini ma kako bili dobri, ukratko treba nam sustav (ERP sustav, što god to značilo)
 • svjesni smo i da nam treba ISO 9001:2008 certifikat i da trebamo svoje poslovanje uskladiti sa tim zahtjevima, međutim teško možemo reći koji je ERP sustav primjeren našim potrebama
 • bojimo se skupih i krutih sustava, ne znamo da li su nam mali dovoljni i kvalitetni
 • ne možemo zagušiti poslovanje zbog uvođenja sustava
 • ne možemo zaposliti informatičare da bi 'hranili' sustav itd.
 • ali bez obzira na sve, znamo da moramo uvesti sustav
 • imate li kakav jednostavan, fleksibilan, ne preskup, koji bi postupno i što bezbolnije riješio ove naše probleme, pa da probamo?

Na temelju ovih rezultata definirali smo zahtjeve, okupili ekipu, utrošili tisuće inženjer sati i nakon pet godina uspješno razvili program koji pokriva navedene zahtjeve.

AKO STE SE PREPOZNALI U NAVEDENOM OPISU, ONDA ĆEMO UBRZO POSTATI SURADNICI.

O nama

Bavimo se konzaltingom, projektiranjem i proizvodnjom specijaliziranog softvera za upravljanje projektima i modulima za najsloženije inženjerske i financijske proračune.

Poslovni program za upravljanje projektima: je ujedno i platforma za specijalističke module.

KontaktSopnička 9a,
Ured: Rudolfa Kolaka 8
10040 Zagreb

Tel:
(++385 98) 19 84 315
Fax:
(++385 1) 29 50 179
Podrška:
(++385 99) 29 18 126
E-mail:
info@eprojekt.hr
podrska@eprojekt.hr

Poslovni račun/IBAN:
HR3324840081106224615

OIB: 20173599839

Osoba za kontakt:
Jerko Kraljević dipl.ing.el., direktor

UPRAVA/PRODAJA:

Mob: 098 198 4315
E-mail: info@eprojekt.hr

korisnička podrška mob: 099 29 18 126
mail: podrska@eprojekt.hr
skype: mgruden

Vijesti

- nova verzija: 5.406.20

Implementacija u Energetskom institutu Hrvoje Požar

Ravnatelj instituta dr. Goran Granić dipl.ing.el. i direktor eProjekta-a Jerko Kraljević dipl.ing.el. potpisali ugovor o isporuci i implementaciji aplikacije za upravljanje projektima eProjekt.

Novo - Procesni pristup

Start
Zaprimanje upita Arhiviranje
Dopisi
Upiti kupaca
Nuđenje Ponude
Troškovnici
Poslovni dopisi
Ugovaranje Ugovori
Poslovni dopisi
Narudžbenice kupaca
Planiranje i praćenje dodjela zadataka
evidencije o radu
evidencije troškova Gantogrami
Izvještaji
Evidencije o radu
Evidencije o radu Admin
URA
Putni nalozi
Realizacija izrada dokumentacije
korespodencija
izvještaji Stručni dokumenti
Korisnički dokumenti
Dopisi
Izvještaji
Primopredaja Primopredajni zapisnici
Fakturiranje IRA (izlazni računi)
Poslovni dopisi
Kraj

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO), u svojim načelima upravljanja kvalitetom, na kojima se temelji norma ISO 9001, potiče prihvaćanje procesnog pristupa za upravljanje organizacijom:

4. načelo – Procesni pristup: Željeni se rezultat postiže djelotvornije kada se radnjama i povezanim resursima upravlja kao procesom.

5. načelo – Sustavni pristup upravljanju: Utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom doprinosi učinkovitosti i djelotvornosti organizacije u postizanju njezinih ciljeva.

Dokumenti i evidencije

U nastavku abecedni popis glavnih dokumenata i evidencija koje možete izrađivati i kojima možete upravljati kroz sustav:

 • Analizaizrada analiza (rasčlamba) i kalkulacija proizvoda i usluga
 • Arhiva dokumenta (urudžbeni)praćenje i evidencija (arhiviranje, urudžbiranje) vanjskih ulaznih i izlaznih dokumenata
 • Baza znanjaevidencija stručnih i poslovnih podataka i iskustva stečenog u organizaciji
 • Blagajnička isplatnica/uplatnicaunos i editiranje blagajničkih isplatnica/uplatnica
 • Cjenikunos i editiranje podataka o cijenama roba/usluga
 • Dispozicija za izvoz/uvozdispozicija za izvoz/uvoz
 • Djelatnik/korisnikunos i editiranje podataka o djelatnicima i korisnicima aplikacije
 • Dopisunos i editiranje dopisa, poslovnih dopisa
 • Dostavnicaskladišni dokument dostavnica
 • Evidencija donacijestručni dokument za evidenciju donacija (za udruge i sl.)
 • Evidencija kvaraunos i editiranje kvarova na opremi/sredstvima
 • Evidencija prava na godišnji odmorunos i editiranje evidencija prava na godišnji odmor
 • Evidencija utroška gorivaunos i editiranje utroška goriva
 • Evidencije o raduunos i editiranje evidencija o radu
 • Gantogram (terminski plan)izrada gantograma (planer)
 • Imenovanjeunos i editiranje imenovanja
 • Interna narudžbenicaizrada internih narudžbenica
 • Inventuraskladišni dokument inventura
 • Izdatnicaskladišni dokument izdatnica
 • Izjavaunos i editiranje podataka o izjavama
 • Izvještajunos i editiranje izvještaja o stanju projekta
 • Izvodevidencija izvoda po poslovnim računima
 • Javno nadmetanjeunos i editiranje javnih nadmetanja
 • Korisnička uputaunos i editiranje korisničkih uputa
 • Korisnički dokumentdokument po zahtjevu korisnika
 • Loko vožnjaunos i editiranje podataka o lokalnoj upotrebi vozila
 • Međuskladišnicaskladišni dokument međuskladišnica
 • Mjerna opremaunos i editiranje mjerne opreme
 • Mjestaunos i editiranje podataka o mjestima (poštanski broj, mjesto, udaljenost...)
 • Montažni dnevnikmontažni dnevnik
 • Narudžbenicaunos i editiranje narudžbenica
 • Narudžbenica kupcaevidencija narudzbenica kupaca (ulazni dokument)
 • Obračun posebnih troškovaunos i editiranje posebnih troškova
 • Obračun proizvodnjeunos i editiranje obračuna proizveda i troškova
 • Odlukaunos i editiranje odluka
 • Otpremnicaskladišni dokument otpremnica
 • Poduzećeadresar poslovnih subjekata
 • Ponudaunos i editiranje ponuda
 • Ponuda dobavljačaevidencija ponuda dobavljača (ulazni dokument)
 • Poslovni dopisunos i editiranje dopisa, poslovnih dopisa
 • Potvrda narudžbenicepovrda narudžbenice
 • Potvrda narudžbenice dobavljačapovrda narudžbenice dobavljača (ulazni dokument)
 • Potvrda o urednom ispunjenju ugovorapotvrda o urednom ispunjenju ugovora
 • Povratnicaskladišni dokument povratnica
 • Pravilnikunos i editiranje pravilnika
 • Predračununos i editiranje predračuna
 • Preventivno održavanjeunos i editiranje podataka o izvršenom preventivnom održavanju na sredstvima/opremi
 • Primkaskladišni dokument primka
 • Primopredajni zapisnikunos i editiranje primopredajnh zapisnika
 • Projektunos i editiranje podataka o projektima
 • Proračun dt sustavaproračun dt sustava
 • Putni nalogunos i editiranje putnih naloga
 • QSDOC (dokumenti sustava kvalitete)unos i editiranje QS dokumenata
 • Račununos i editiranje izlaznih računa (IRA)
 • Račun za predujamračun za predujam
 • Radni nalogunos i editiranje radnih naloga
 • Rezervacijaskladišni dokument rezervacija
 • Reversskladišni dokument revers
 • Strojevi i opremaunos i editiranje podataka o strojevima i opremi
 • Studijastručni dokument za unos i editiranje podataka o studijama
 • Tehnička dokumentacijatehnička dokumentacija
 • Troškovnikunos i editiranje troškovnika
 • Ugovorunos i editiranje ugovora
 • Upisnikstručni dokument upisnik (npr. geodeti)
 • Upit dobavljačuunos i editiranje upita dobavljačima
 • Upit kupcaupit kupca (ulazni dokument)
 • Upravljanje zgradomstručni dokument upravljanje zgradom (za upravitelje zgrada)
 • URAunos i editiranje ulaznih računa (URA, ulazni dokument)
 • Vozilounos i editiranje podataka o vozilima
 • XDOC (korisnički dokumenti)ostali dokumenti, zavisno o potrebama korisnika
 • Zahtjev za ugovorunos i editiranje zahtjeva za ugovor
 • Zahtjevnicaskladišni dokument zahtjevnica
 • Zapisnikunos i editiranje zapisnika
 • Zapisnik sa sastankaunos i editiranje zapisnika sa sastanka